614731-26-9

4-[[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]methyl]-piperidine hydrochloride